Gogol Bordello
12.02.2013
Gogol Bordello

Gogol Bordello powraca do Polski! Dla tych, którzy dotÄ…d nie mieli okazji dać siÄ™ porwać ich muzyce na żywo nadchodzi okazjaJuż w czerwcu zespóÅ‚ zagra w Warszawie i we WrocÅ‚awiu! SkÅ‚ad tejformacji zaÅ‚ożonej w Nowym Jorku w późnych latach 90. jest równieniecodzienny,
jak muzyka którÄ… grajÄ…. PoÅ‚Ä…czenie cygaÅ„skiego punk rocka,reggae, folku i orientu to mieszanka iÅ›cie wybuchowa, szczególnie wwykonaniu tak niezwykÅ‚ej
ekipy. ZespóÅ‚ skÅ‚ada siÄ™ z oÅ›miu imigrantów pochodzÄ…cychgÅ‚ównie z Europy Wschodniej, ale także z odleglejszych zakÄ…tkówÅ›wiata, jak Izrael, Etiopia, czy
Ekwador. Na czele tej etnicznej skÅ‚adanki stoi pochodzÄ…cy z UkrainyEugene Hütz, który wraz z rodzinÄ… wyemigrowaÅ‚ do StanówZjednoczonych po awarii reaktora w Czarnobylu. Podróż przez PolskÄ™,w której mieszkali przez jakiÅ› czas, pozostawiÅ‚a w sercu Eugene’a
wyjÄ…tkowy sentyment do naszego kraju. Ten okres z życia muzykasprawia, że chÄ™tnie odwiedza on PolskÄ™, za każdym razemnawiÄ…zujÄ…c z publicznoÅ›ciÄ… bliski kontakt i umacniajÄ…c więź ze swoimi fanami. W czasie pamiÄ™tnegokoncertu w Klubie StodoÅ‚a dwa lata temu, Eugene wystÄ…piÅ‚ w koszulcez wizerunkiem Bolka i Lolka – na znak sympatii do naszych rodaków. Gogol BordellozagoÅ›ci w tym roku w warszawskim Klubie StodoÅ‚a i wrocÅ‚awskimKlubie Eter. WiÄ™cej informacji o koncertach znajdziecie w dziale "wydarzenia"Tagi:0.008 | użytkowników: 0, gości: 9 | Home | Logowanie/Rejestracja | RSS | Reklama | Redakcja | Partnerzy | Kontakt