Heart Attack
18.02.2013
Heart Attack

PochodzÄ…cy z Krakowa, hard’n’rollowy Heart Attack, zakoÅ„czyÅ‚ nagrania drugiej pÅ‚yty. ZespóÅ‚ po wydaniu debiutanckiego albumu “Polaris” daÅ‚ siÄ™ poznać od strony wyjÄ…tkowo energetycznych koncertów.Heart Attack majÄ… na swoim koncie już ponad 160 wystÄ™pów w caÅ‚ej Polsce. Jak mówiÄ… o sobie muzycy – Heart Attack to Grupa dźwiÄ™kowo-poetycka Å‚Ä…czÄ…ca wytrwale wdziÄ™k Johnny'ego Casha z nostalgiÄ… Pantery + lekkÄ… nutkÄ… dekadencji...

MateriaÅ‚ na nowÄ… pÅ‚ytÄ™ zatytuÅ‚owanÄ… “Focus” zostaÅ‚ nagrany w kilkanaÅ›cie tygodni pod okiem MichaÅ‚a “Magic Mike’a” Pijochy w RedShift Studio. Miksem i masteringiem zajÄ…Å‚ siÄ™ Kovy, wspóÅ‚odpowiedzialny za pierwszÄ… pÅ‚ytÄ™.

Na “Focus” trafiÅ‚o 9 nowych autorskich utworów Heart Attack. GoÅ›cinnie w jednym utworze wystÄ…piÅ‚ Grzegorz “Grysik” BryÅ‚a z Virgin Snatch.


Tak prezentuje siÄ™ tracklista albumu:
1. Focus
2. Czas nowego życia
3. W mojej głowie
4. Klepsydra
5. Jestem wszystkim!
6. Tu i teraz
7. Ciemna strona
8. Ruchy ziemi
9. Przepowiednia póÅ‚cienia 

 

TrwajÄ… prace nad projektem okÅ‚adki i grafikÄ… do pÅ‚yty. Premiera “Focus” zaplanowana jest na przeÅ‚om marca i kwietnia. W miÄ™dzyczasie zespóÅ‚ pojawi siÄ™ okazyjnie na kilku koncertach prezentujÄ…c nowy materiaÅ‚ – w okolicy premiery zaplanowano release-party. SzczegóÅ‚y wkrótce. Tak wydanie nowej pÅ‚yty komentuje PaweÅ‚ “Hevi” Szostak, perkusista zespoÅ‚u: ,,JesteÅ›my dojrzalsi, i bardziej doÅ›wiadczeni, pchamy wózek z metalem po naszemu. Mamy tu i szybkie thrashowe tempa jak i kilka prawie stonerowych numerów, a wszystko podlane tekstami w jÄ™zyku polskim''

 

Pierwszego utworu z nadchodzÄ…cej pÅ‚yty zatytuÅ‚owanego “W Mojej GÅ‚owie” można posÅ‚uchać tutaj:
www.youtube.com/watch?v=9vQhIwmhqPs

 

Pierwsza część trasy koncertowej Heart Attack zaplanowana jest na kwiecieÅ„, wiÄ™cej informacji wkrótce...
WiÄ™cej informacji: www.facebook.com/HeartAttackOnline
 


 

 

 

ZespóÅ‚ Heart Attack powstaje w 2001 r. z inicjatywy PawÅ‚a Szostaka (dr) i Marcina Ziobro (g), a skÅ‚ad uzupeÅ‚nili PiotrGustkowicz (bg) zastÄ…piony przez Krzysztofa JagliÅ„skiego (bg) oraz RafaÅ‚ Juras (voc), choć każdy z czÅ‚onków zespoÅ‚u miaÅ‚wczeÅ›niej do czynienia z muzykÄ… rockowÄ… (m.in. Spirythm, Awaria, Zakaz Wjazdu, Broker).Grupa przez pierwsze 3 lata dziaÅ‚alnoÅ›ci rejestruje 4 materiaÅ‚y demo i szlifuje umiejÄ™tnoÅ›ci sceniczne u boku takich zespoÅ‚ówjak: Frontside, Virgin Snatch, Decapitated, Horrorscope, Hate, The No Mads, Delight, Sceptic, Lostbone, Armageddon,,Chainsaw, Thy Disease, Crioncs, Chain Reaction, Blindead , Atrophia Red Sun, The Sixpounder,Gootan Brothers,Proletaryat, Closterkeller.W 2004 r. na miejsce RafaÅ‚a Jurasa zespóÅ‚ powoÅ‚uje Grzegorza Józefczyka. Wraz z nowym wokalistÄ… grupa kontynuujekoncertowe wojaże, zbierajÄ…c kolejne ważne doÅ›wiadczenia sceniczne oraz doskonalÄ…c swoje umiejÄ™tnoÅ›ci. W czerwcu 2006r. zespóÅ‚ poszerza skÅ‚ad o drugÄ… gitarÄ™ - skÅ‚adu dopeÅ‚nia znany na krakowskiej scenie rockowej Gniewomir Latacz (m.in.Spirythm, Totem).W 2009 r. grupa w piÄ™cioosobowym skÅ‚adzie zaczyna komponowanie nowego materiaÅ‚u, który znajdzie siÄ™ później na pÅ‚yciept, „Polaris''. Nagrania w Dominik Studio przebiegajÄ… sprawnie i po 3 tygodniach proces rejestracji zostaje zakoÅ„czony.Oficjalnym wydawcÄ… materiaÅ‚u zostaje prężnie rozwijajÄ…ca siÄ™ firma Panteon Productions.Kontrakt z wydawcÄ… wydaje siÄ™ być o tyle szczęśliwy, że już kilka dni po oficjalnej premierze pÅ‚yty pojawiajÄ… siÄ™ pierwszerecenzje. Patronat nad caÅ‚oÅ›ciÄ… sprawuje również portal Myspace, który aktywnie wspiera czÅ‚onków i muzykÄ™ zespoÅ‚u. Popremierze albumu Heart Attack przygotowuje teledysk do utworu pt. „Babilon” oficjalnie promujÄ…cego wydawnictwo.Grupa Heart Attack może pochwalić siÄ™ także peÅ‚nÄ… gamÄ… atrakcyjnych gadżetów od koszulek, bluz i naklejek po kubki oraznaszywki z logo zespoÅ‚u.ZespóÅ‚ chÄ™tnie wspiera akcje charytatywne ( m.in. A Tribute to Vitek - Krzysztofory, Pomoc dla Adriana - Rotunda,Pomóżmy Mateuszowi – Å»aczek, Covan Wake Up-Klub Kwadrat), angażowany jest również przez organizatorów dużychkrajowych imprez wspierajÄ…cych pomoc chorym dzieciom. ZespóÅ‚ wystÄ™puje na wszystkich finaÅ‚ach Wielkiej OrkiestryÅšwiÄ…tecznej Pomocy m.in. w Krakowie, Bielsku BiaÅ‚ej, Warszawie, WrocÅ‚awiu, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej ), matakże na koncie także duże imprezy studenckie - Juvenalia( m.in. Kraków, Zamość, Łódź, PoznaÅ„) oraz festiwale( minn.Metalfest, Covenant).W styczniu 2010 r. zespóÅ‚ wraz agencjÄ… koncertowÄ… Creative Management u boku m. in. Virgin Snatch, Thy Disease orazArmagedon rusza w trasÄ™ koncertowÄ… Creative Act Of Music Tour 2010, która obejmuje 12 najwiÄ™kszych polskich miast(m.in. Rzeszów, Lublin, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz, WrocÅ‚aw, PoznaÅ„, Zabrze)Od marca do koÅ„ca wrzeÅ›nia 2010 r. to ponad 15 koncertów, od Łodzi poprzez SlÄ…sk, Bielsko - BiaÅ‚Ä… do BiÅ‚goraja . W maju2010 r. szeregi zespoÅ‚u zasila nowy basista RadosÅ‚aw Nattich( minn. Skull & Bones .. ), a stanowisko wokalisty obejmujeMateusz Chmielewski.PrzeÅ‚om października/listopada 2010 r. grupa Heart Attack z zespoÅ‚ami Frontside oraz Totem objeżdża centralnÄ… orazpoÅ‚udniowÄ… PolskÄ™ prezentujÄ…c na koncertach wybuchowÄ… mieszankÄ™ rocka i metalu.Rok 2011 oraz 2012 to seria koncertów na póÅ‚nocy( minn. ( Chojnice, GrudziÄ…dz, ToruÅ„, Kalisz.. ), oraz centralnej ipoÅ‚udniowej Polski ( Łódź, Skarżysko, Mszana, Sucha Beskidzka, Kraków) .Przychylność publicznoÅ›ci jak również recenzje pÅ‚yty i wystÄ™pów( aktualnie ponad 160 koncertów na koncie) powalajÄ…pozytywnie patrzeć w przyszÅ‚ość.W chwili obecnej zespóÅ‚ przygotowuje siÄ™ do wydania kolejnej pÅ‚yty, przewidywany termin premiery marzec 2013.Heart Attack dysponuje wÅ‚asnÄ… salÄ… prób, wÅ‚asnym sprzÄ™tem estradowym (peÅ‚ny backline) oraz wspóÅ‚pracuje na staÅ‚e z kilkoma agencjamikoncertowymi zapewniajÄ…cymi frontline oraz obsÅ‚ugÄ™ scenicznÄ… (m.in. Creative Management, UnitedVisions, Knockout Productions).Tagi:0.013 | użytkowników: 0, gości: 5 | Home | Logowanie/Rejestracja | RSS | Reklama | Redakcja | Partnerzy | Kontakt