Miejsca


Czasem śmieszno, czasem straszno
miejsc: 15
Ucho i dużo metalu
miejsc: 9

Katowice (oficjalnie: Wielkie Metropolitarne Miasto Katowice, Stolica Wizualizacji, Miasto Wieżowców, Centrum WÄ™glowe, NajzieleÅ„sze ze Wszystkich Miast, Najbogatsze z Miast Polskich itd., dawniej ZaÅ‚Ä™ska HaÅ‚da) – wedÅ‚ug Waldemara Bojaruna (rzecznika wsi) najwspanialsze miasto Å›wiata, w którym ludzie tryskajÄ… optymizmem i wspólnie polerujÄ… dworzec kolejowy dwustuzÅ‚otowymi banknotami, w którego centrum co minutÄ™ wyrasta nowy wieżowiec, miasto czystych technologii wÄ™glowych, nieskoÅ„czonych dwunastopasmówek, nieprzemierzonych lasów, zadbanych kamienic, polskieZagÅ‚Ä™bie Ruhry, Nowy Jork i Barcelona w jednym. WedÅ‚ug JarosÅ‚awa KaczyÅ„skiego Katowice to stolica polskiej Bawarii. Katowice to odwieczna (tzn. od 1922 roku) stolica ÅšlÄ…ska i miasto arcypolskie (także teoretycznie od 1922 roku).

miejsc: 1

 Gmina miejsko-wiejskiejska z Ładnym ratuszem :D

miejsc: 1

Starówka i tyle samo goÅ‚Ä™bi co poetów

miejsc: 5

Miasto i powiat w województwie maÅ‚opolskim, w poÅ‚udniowo-wschodniej MaÅ‚opolsce. Siedziba powiatu nowosÄ…deckiego.

Kwitnie tu handel tanim winem, golarkami Brauna, przetworami ze zdechÅ‚ych zwierzÄ…t oraz lornetkami na podczerwieÅ„, które nie majÄ… podczerwieni.

W tej mieÅ›cinie wÅ‚adzÄ™ despotycznÄ… sprawuje Proboszcz, jedna z najważniejszych dla ludu osobistoÅ›ci. Proboszcz zmusza mieszkaÅ„ców do budowania i powiÄ™kszania terytoriów klasztora. Każdy bunt jest surowo karany.

miejsc: 1

Opole – miasto i powiat, stolica województwa opolskiego, powiatu opolskiego, Opolszczyzny i polskiej piosenki. StÄ…d pochodzi wspaniaÅ‚a opolska publiczność, która tradycyjnie festiwal oglÄ…da w telewizji, bo poÅ‚owÄ™ widowni zajęła telewizja, a resztÄ™ ważniaki z warszafki oraz jaÅ›nie nam panujÄ…cy oficjele. Ps. Pozdrawiamy Radio SygnaÅ‚y!

miejsc: 1

NarzÄ™dzie leżące w województwie wielkopolskim sÅ‚użące do CiÄ™cia metalu, drewna (a przez gangi argentyÅ„skie nawet ludzi). PIŁA TANGO!

miejsc: 1

PoznaÅ„ (niem. Pyrkenstadt) – najbardziej rozwiniÄ™ta metropolia w caÅ‚ej Pyrlandii, gdzie swojÄ… siedzibÄ™ ma klub Lecha PoznaÅ„. Znane też jako miasto hau-hau. DziaÅ‚em filozofii zajmujÄ…cym siÄ™ tym miastem jest epistemologia.

miejsc: 1

Miasto z gieÅ‚dÄ… 

miejsc: 1

Rumia: Rahmel ska-punk band, Dobrze dziarajÄ…, LubiÄ… Oliwe...


miejsc: 1

Pierwsza wzmianka o Rzeszowie siÄ™ga czasów neolitu, kiedy to w dzisiejszej SÅ‚ocinie zaczÄ™to używać kamieni oraz powstaÅ‚ gród na terenie StaromieÅ›cia. Nie wiadomo jakim cudem, ale przetrwaÅ‚ on do 19 stycznia 1354, czyli czasów nadania niniejszych wÅ‚oÅ›ci Janowi PakosÅ‚awicowi ze Stróżyc – wielkiemu idolowi każdego rzeszowiaka. Sam zainteresowany nawet nie wiedziaÅ‚ jaka bÄ™dzie z tym zabawa.

miejsc: 1

SÅ‚upsk: Dalej do morza niż w Sopocie, Festiwal Legend Rocka, Klub miÅ‚oÅ›ników wożenia SKM-kÄ… trupów w dywanach.

miejsc: 1
Molo, opera, turyści i Daily Blues
miejsc: 12
miejsc: 3
miejsc: 9
miejsc: 1
miejsc: 1

WrocÅ‚aw (Wiochlove, Wrochate, dawniej Breslau) – miasto na prawach powiatu w woj. dolnoÅ›lÄ…skim, poÅ‚ożone niedaleko Czech i Niemiec, w poÅ‚owie drogi z Siechnic do Obornik, nad rzekÄ… Widawa. GÅ‚owni mieszkaÅ„cy miasta to uciekinierzy z Wilna i Lwowa, zbieranina różnych kultur w jednym koÅ‚chozie. WedÅ‚ug pewnego serialu WrocÅ‚aw jest miastem mÄ…drym. WrocÅ‚aw od 20 lat sukcesywnie traci swoich mieszkaÅ„ców, którzy nie chcÄ… już mieszkać w tym upiornym mieÅ›cie, wedÅ‚ug danych PKW, WrocÅ‚aw liczy już 589 000 tysiÄ™cy mieszkaÅ„ców, 20 lat temu byÅ‚o to 630 tysiÄ™cy.

miejsc: 4

Miejscowość poÅ‚ożona na poÅ‚udniu Polski w województwie Å›lÄ…skim. Miasto z wieloletniÄ… tradycjÄ… (do poczÄ…tku XX wieku byÅ‚o najwiÄ™kszÄ… wsiÄ… w Europie), zwane również przez nielicznych mieszkaÅ„ców kolejnÄ… dzielnicÄ… Gliwic. Spis treÅ›ci Z tajnych kronik Galla Anonima wynika, iż na ziemiach dzisiejszego Zabrza znajdowaÅ‚y siÄ™ akweny wodne, w których spokojnie żyÅ‚y sobie żaby. Pierwsza nazwa osady brzmiaÅ‚a żebrze, nastÄ™pnie Å»abrze, aż w koÅ„cu aby uÅ‚atwić sobie wymowÄ™ ludność wygnana z okolicznych dworów zaczęła mówić Zabrze.

miejsc: 2

0.015 | użytkowników: 0, gości: 4 | Home | Logowanie/Rejestracja | RSS | Reklama | Redakcja | Partnerzy | Kontakt